Modulutan banatutako egitura du masterrak, errazago egiteko


Ikasleek masterra aldi bakarrean egin ahal izango dute 60 kreditutan matrikulatuta, edo, bestela, etapaka egin ahal izango dute, adituen bi ikastaroetatik batean matrikulatuta. Kasu horretan, bi aditu ikastaro eta Master Amaierako Lana eginez gero, masterraren titulua lor daiteke. Master titulua eskuratzeko, ezinbestekoa da unibertsitate gradua, diploma edo lizentzia edukitzea.

 

Bertako Zurezko Egituren Kalkulu eta Eraikuntzako Unibertsitate Espezialista titulua eskuratzeko aukera ere eskaintzen da; hori eskuratzeko, bi aditu ikastaroen edukiak eman behar dira (36,6 kreditu), eta lehendik unibertsitate gradua, diploma edo lizentzia eduki behar da. Salbuespenez, espezialistaren tituluan edo aditu ikastaroan onartu ahal izango dira irakaskuntza horien arloan esperientzia handia duten eta Unibertsitatean ikasketak egiteko lege betebeharrak betetzen dituzten unibertsitate titulurik ez duten profesionalak.

 

Informazio gehiago UPV/EHUko masterren webgunean.

1. ADIT. EKOIZPENA, APLIKAZIOA ETA DISEINUA BERTAKO ZURAREKIN

(16,8 KREDITU)

M1.1 MODULUA. BERTAKO ZURA: EKOIZPENA, KUDEAKETA ETA ERALDAKETA

Euskadiren eta Basoteken zuraren plan estrategikoa.
Zura euskal gizartean / Tknika lanbide prestakuntza.
Aurreko ikasturtearen Master Amaierako Lanak.
Euskadiko basoen historia.
Radiata pinua eta egitura gaitasuna duten beste euskal espezie batzuk.
Lehen eta bigarren eraldaketa.
Zuraren industriak Euskadin.


1.2 MODULUA. ZURA ARKITEKTURAN

Zura material gisa: oinarrizko ezaugarriak.
Zur espezieen taldeen identifikazio makroskopikoa.
Zuraren iraunkortasun naturala.
Zura ziurtatzea eta normalizatzea.
Eragile degradatzaileak: abiotikoak (ura, eguzkia, sua).
Xilofagoak I: Kasuistika orokorra.
Ezagutza eta identifikazioa.
Xilofagoak II: Termitak: Tratamenduak eta babesteko eraikuntza sistemak.
Erabilera motak, babes produktuak.
Diseinu bidezko babesa.
Eraldatutako zura.
Zurezko eraikuntzetako akustika I
Zurezko eraikuntzetako akustika II
Jasangarritasuna eta eraikuntza biopasiboa zurarekin I
Jasangarritasuna eta eraikuntza biopasiboa zurarekin II
Bisitak enpresetara.
Bisita Larrañagara.


1.3 MODULUA. ZURA ERAIKUNTZAKO EGITURETAN

Lege esparrua.
Zuraren ezaugarri fisiko eta mekanikoak.
Zurezko egituren bilakaera historikoa.
Egiturazko zuraren ezaugarriak eta mota erresistenteak.
Radiata pinuaren ezaugarriak.
Egiturazko zuraren sailkapena: arauak eta sistemak.
Zurezko egiturazko produktuak: zerratua, laminatua, CLT, taulak, etab. Bisitak enpresa eta zentro teknologikoetara.
Bisita: Egoin – ClT
Bisita: Egoin – Holtza
Bisita: Gamiz
Bisita: Tecnalia


1.4 MODULUA. ZUREZKO EGITUREN GAUZATZEA

Zurezko egituren diseinu, kalkulu eta gauzatzeen kasuen azterketak I
Zurezko egituren diseinu, kalkulu eta gauzatzeen kasuen azterketak II
Zur kontralaminatuekin eginiko Passivhaus etxebizitzak.
Kasu praktikoak
Hondarribiko kasua: VISESAren ikuspegia.
Hondarribiko kasua: Kanadarekin alderatzea.
Bisitak enpresetara
Bisita Garnicara.
Bisita lehen edo bigarren eraldaketako enpresa batera.


1.5 MODULUA. ZUREZKO EGITURETAN ESKU HARTZEA

Egitura historikoak aztertzeko teknikak.
Zurezko egituren ikuskaritza bisuala (ITE).
Zurezko egituren ikuskapena: ekipoak, teknikak, irismena eta ikuskapen prozesua
Esku hartzeko teknikak, sendatzeko tratamenduak.
Kasu praktikoak
1. Kasu praktikoa
2.1. Kasu praktikoa
2.2. Kasu praktikoa
3. Kasu praktikoa
4. Kasu praktikoa

 

2. ADIT. KALKULU ESTRUKTURALA ETA DISEINU AURRERATUA BERTAKO ZURAREKIN

(19,8 KREDITU)

2.1 MODULUA. ZUREZKO EGITUREN KONTROL GEOMETRIKOA ETA DISEINU SORTZAILEA
Egitura globalaren kontrol geometrikoa.
Estereotemia digitala: eraikuntza xehetasunen ebazpena eta sistematizazioa.
Prototipo ezartze bizkorra: autoekoizpena, ereduak sortzeko tresna gisa.
CADWORK programaren sarrera: zenbakizko kontrola.
Azalera Garagarriak eta Egiturazko Forma.
Sistema elkarkariak.
Formfinding. Funikulartasunaren aurkakoa eta gutxieneko azalerak.
Sistema laminarrak. Flexio aktiboa.
Ikasleek ordenagailu eramangarria eraman beharko dute eskola hauetara, eta lan egiteko erabiliko diren programa informatikoak instalatuko dituzte.

 

2.2 MODULUA. EGITURETARAKO ZURA
EKT: Ekintzak.

Kalkulu oinarriak. Azken eta zerbitzuko muga egoerak.
Ezegonkortasuna: gilbordura eta albo iraulketa.
Txarrantxatzeen kalkulua. Eraikuntza antolakuntza.
Sismo.
Loturen kalkulua: ainguratzeak, iltzeak, konektoreak eta koroak.
Lotura tradizionalen kalkulua.
Lotura kolatuen kalkulua. Egiturazko itsasgarrien aplikazioa.
Zura eta loturak suaren bidez egiaztatzea.
Egiturazko elementuen kalkuluen adibideak.
Zurezko forjaketa.
Habeen albo iraulketa.
Zurezko zutabea (gilbordura).
Zurezko estalkia.
Fatxadak.
Zurezko errezel horma.
Beste egiturazko sistema batzuen kalkuluen printzipioak
Egitura arinaren kalkulua (egitura taulak eta eraikina).
Zuraren ingeniaritzako laborategiko praktika.
Egitura astunen kalkulua txarrantxatzearekin (eraikina).
CLT kalkulatzea (eraikina).
Zura-hormigoia forjaketa mistoak.
Egitura kabledunak.
Igarobideen kalkulua.
Zurezko zubi/igarobideak: tipologiak, ekintzak, zama probak.
Bisitak enpresa eta zentro teknologikoetara
Ikasketa bidaia, enpresak, obrak, zentro teknologikoak eta/edo nazioarteko azokak bisitatzeko.


2.3 MODULUA. ZURA KALKULATZEKO SOFTWAREA

ESTRUMAD programaren sarrera.
Egiturak kalkulatzea DLUBAL programarekin.
Dlubal programaren sarrera.
Forjaketen ebazpen praktikoa.
Espainiar zertxaren ebazpen praktikoa.
Txostenak egitea, emaitzak aztertzea.
Hiru giltzadurako atariaren ebazpen praktikoa.
Industria nabe baten ebazpen praktikoa.
Egitura arineko etxearen ebazpena.
CLTrekin eginiko etxearen ebazpena.
Oinezkoentzako igarobide arkudunaren ebazpena.
Loturen ebazpena. Elementu singularren elementu finituekin eginiko loturen ebazpena.
Loturen kalkuluen adibideak.

 

3. ADIT. DISEINU TAILERRA ETA PROIEKTU INDIBIDUALA

(23,4 KREDITU)

3.1 MODULUA. EGITURA DISEINU TAILERRA
Tailerrean ikasleen banakako diseinuei buruzko gidaritzapeko lana.

3.2 MODULUA. MASTER AMAIERAKO LANA (MAL)
Master amaierako lanei buruzko banakako lana.