ZUREZKO EGITURAK, ERAIKUNTZA ETA DISEINU MASTERRA

Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) berezko titulua

 

PLAZAK DAUDE 2024-2025 IKASTURTERAKO

LEKUA

Arkitektura Goi Eskola Teknikoa

 

EGUTEGIA

Klaseak: iraila-ekaina (ostegun+ostiral). MAL: Urtarrila

IRAKASKUNTZA

Aurrez aurrekoa. 60 kreditu 2 modulutan.

 

EGITURA

Moduluak banaka egin daitezke

 

MATRIKULA

Prezioa: 2.700 euro

 

Goraka doan zuraren sektorean espezializatutako graduondokoa.


Masterrak teoria, praktika, adituekiko harremanak, bisitak zentro teknologikoetara eta diseinu eta kalkulu tresna aurreratuenak konbinatzen ditu, ikasleek sektoreko errealitatearekin kontaktu zuzenagoa izan dezaten.

ARKITEKTURA GET-KO EGRESATUENTZAKO MATRIKULA-BEKA DEIALDIA.
2024-2025 ikasturtea.

UPV/EHUko Arkitektura GET-ak ikastegian egresatu diren pertsonentzako beka deialdia argitaratu du.
Eskabideak egiteko epea 2024ko uztailaren 15ean bukatzen da.
Deialdia (PDF)

IRTEERA PROFESIONAL UGARIKO GRADUONDOKOA

Eraikuntzaren industria berria, arkitektura estudioak, kalkulu ingeniaritzak, eraikuntza eta aholkularitza enpresak, horietan guztietan behar dira material autobirsortzaile horren diseinuan, kalkuluan eta eraikuntzan ongi trebatutako langileak.

GOI MAILAKO TEKNIKARI KUALIFIKATUAK PRESTATZEA DA XEDEA

Materialaren ezaugarriak ezagutzea, egitura berriak diseinatzea eta gauzatzea edo egungoetan esku hartzea. Zuraren eta eraikuntza jasangarriaren inguruan goraka ari diren merkatu ugari daude.

BASKEGUR ELKARTEAK ETA EUSKO JAURLARITZAK BABESTUA

Euskal Herriko Unibertsitateak sortutako berezko titulu bat da, Euskadiko Egurraren Elkartearekin (Baskegur) eta Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan, zura sustatzeko apustuaren barruan, plan estrategikoan jasotako moduan.

Baduzu galderarik? Hala bada, jarri harremanetan gurekin eta zalantza guztiak argituko dizkizugu.

HARREMANETARAKO

Modulutan banatutako egitura du, masterra errazago egiteko.


Ikasleek masterra aldi bakarrean egin ahal izango dute 60 kreditutan matrikulatuta, edo, bestela, etapaka egin ahal izango dute, espezializazio bi ikastaroetako batean matrikulatuta ikasturte batean eta masterra osatzeko beste kredituetan ondorengo ikasturte batean, betiere masterra eskaintzen jarraitzen bada.

(16,8 KREDITU)

Euskadiren eta Basoteken zuraren plan estrategikoa.
Zura euskal gizartean / Tknika lanbide prestakuntza.
Aurreko ikasturtearen Master Amaierako Lanak.
Euskadiko basoen historia.
Radiata pinua eta egitura gaitasuna duten beste euskal espezie batzuk.
Lehen eta bigarren eraldaketa.
Zuraren industriak Euskadin.

1.2 MODULUA. ZURA ARKITEKTURAN

Zura material gisa: oinarrizko ezaugarriak.
Zur espezieen taldeen identifikazio makroskopikoa.
Zuraren iraunkortasun naturala.
Zura ziurtatzea eta normalizatzea.
Eragile degradatzaileak: abiotikoak (ura, eguzkia, sua).
Xilofagoak I: Kasuistika orokorra.
Ezagutza eta identifikazioa.
Xilofagoak II: Termitak: Tratamenduak eta babesteko eraikuntza sistemak.
Erabilera motak, babes produktuak.
Diseinu bidezko babesa.
Eraldatutako zura.
Zurezko eraikuntzetako akustika I
Zurezko eraikuntzetako akustika II
Jasangarritasuna eta eraikuntza biopasiboa zurarekin I
Jasangarritasuna eta eraikuntza biopasiboa zurarekin II
Bisitak enpresetara.
Bisita Larrañagara.

1.3 MODULUA. LA MADERA EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN

Lege esparrua.
Zuraren ezaugarri fisiko eta mekanikoak.
Zurezko egituren bilakaera historikoa.
Egiturazko zuraren ezaugarriak eta mota erresistenteak.
Radiata pinuaren ezaugarriak.
Egiturazko zuraren sailkapena: arauak eta sistemak.
Zurezko egiturazko produktuak: zerratua, laminatua, CLT, taulak, etab. Bisitak enpresa eta zentro teknologikoetara.
Bisita: Egoin – ClT
Bisita: Egoin – Holtza
Bisita: Gamiz
Bisita: Tecnalia

1.4 MODULUA. ZUREZKO EGITUREN GAUZATZEA

Zurezko egituren diseinu, kalkulu eta gauzatzeen kasuen azterketak I
Zurezko egituren diseinu, kalkulu eta gauzatzeen kasuen azterketak II
Zur kontralaminatuekin eginiko Passivhaus etxebizitzak.
Kasu praktikoak
Hondarribiko kasua: VISESAren ikuspegia.
Hondarribiko kasua: Kanadarekin alderatzea.
Bisitak enpresetara
Bisita Garnicara.
Bisita lehen edo bigarren eraldaketako enpresa batera.

1.5 MODULUA. ZUREZKO EGITURETAN ESKU HARTZEA

Egitura historikoak aztertzeko teknikak.
Zurezko egituren ikuskaritza bisuala (ITE).
Zurezko egituren ikuskapena: ekipoak, teknikak, irismena eta ikuskapen prozesua
Esku hartzeko teknikak, sendatzeko tratamenduak.
Kasu praktikoak
1. Kasu praktikoa
2.1. Kasu praktikoa
2.2. Kasu praktikoa
3. Kasu praktikoa
4. Kasu praktikoa

(19,8 KREDITU)

2.1 MODULUA. ZUREZKO EGITUREN KONTROL GEOMETRIKOA ETA DISEINU SORTZAILEA
Egitura globalaren kontrol geometrikoa.
Estereotemia digitala: eraikuntza xehetasunen ebazpena eta sistematizazioa.
Prototipo ezartze bizkorra: autoekoizpena, ereduak sortzeko tresna gisa.
CADWORK programaren sarrera: zenbakizko kontrola.
Azalera Garagarriak eta Egiturazko Forma.
Sistema elkarkariak.
Formfinding. Funikulartasunaren aurkakoa eta gutxieneko azalerak.
Sistema laminarrak. Flexio aktiboa.
Ikasleek ordenagailu eramangarria eraman beharko dute eskola hauetara, eta lan egiteko erabiliko diren programa informatikoak instalatuko dituzte.

2.2 MODULUA. EGITURETARAKO ZURA
EKT: Ekintzak.

Kalkulu oinarriak. Azken eta zerbitzuko muga egoerak.
Ezegonkortasuna: gilbordura eta albo iraulketa.
Txarrantxatzeen kalkulua. Eraikuntza antolakuntza.
Sismo.
Loturen kalkulua: ainguratzeak, iltzeak, konektoreak eta koroak.
Lotura tradizionalen kalkulua.
Lotura kolatuen kalkulua. Egiturazko itsasgarrien aplikazioa.
Zura eta loturak suaren bidez egiaztatzea.
Egiturazko elementuen kalkuluen adibideak.
Zurezko forjaketa.
Habeen albo iraulketa.
Zurezko zutabea (gilbordura).
Zurezko estalkia.
Fatxadak.
Zurezko errezel horma.
Beste egiturazko sistema batzuen kalkuluen printzipioak
Egitura arinaren kalkulua (egitura taulak eta eraikina).
Zuraren ingeniaritzako laborategiko praktika.
Egitura astunen kalkulua txarrantxatzearekin (eraikina).
CLT kalkulatzea (eraikina).
Zura-hormigoia forjaketa mistoak.
Egitura kabledunak.
Igarobideen kalkulua.
Zurezko zubi/igarobideak: tipologiak, ekintzak, zama probak.
Bisitak enpresa eta zentro teknologikoetara
Ikasketa bidaia, enpresak, obrak, zentro teknologikoak eta/edo nazioarteko azokak bisitatzeko.

ESTRUMAD programaren sarrera.
Egiturak kalkulatzea DLUBAL programarekin.
Dlubal programaren sarrera.
Forjaketen ebazpen praktikoa.
Espainiar zertxaren ebazpen praktikoa.
Txostenak egitea, emaitzak aztertzea.
Hiru giltzadurako atariaren ebazpen praktikoa.
Industria nabe baten ebazpen praktikoa.
Egitura arineko etxearen ebazpena.
CLTrekin eginiko etxearen ebazpena.
Oinezkoentzako igarobide arkudunaren ebazpena.
Loturen ebazpena. Elementu singularren elementu finituekin eginiko loturen ebazpena.
Loturen kalkuluen adibideak.

Masterra Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko Egurraren Elkarteak (Baskegur) babesten dute.

Master hau une estrategiko batean sortu zen, prestakuntzaren eta hezkuntzaren arlotik eraikuntza material gisa zura erabiltzen eta garatzen duten enpresa eta erakunde publikoei babesa emateko bokazioarekin.

 

Babesleak